Rzeszów

Rzeszów jest miastem rozwijającym się.  Ostatnie lata były dla miasta niezwykle sprzyjające. Nowe inwestycje w budowę dróg, budynków czy centów handlowych przyczyniły się do wysunięcia się Rzeszowa na czołówkę miast i wyróżnienia go jako stolicę Podkarpacia. Miasto w historyczny sposób przejmuje pałeczkę po dawnej stolicy regionu -mieście Lwów. Chociaż Rzeszów nie dorównuje pod względem zabytków czy tradycji miasta Lwów, to ma szansę częściowo zapewnić  lukę, a właściwie otchłań jaką pozostawił Polsce ubytek Lwowa. Czytaj dalej Rzeszów